build your own site

Business Coaching

Business Coachingin (BC) tavoitteena on selkyttää tavoitteita ja tehtäviä sekä saada yksilön, ryhmän tai organisaation potentiaali käyttöön. Sen seurauksena syntyy uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka lisäävät viihtyvyyttä, sitoutuneisuutta, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. 

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Johdolle
✔ Tiimeille ja työryhmille
✔ Asiantuntijoille
✔ Avainhenkilöille
✔ Esimiehille


Mihin

BC sopii hyvin kaiken toiminnan kehittämiseen ja johtamisen avuksi

✔ Muutoprojektien hallintaan
✔ Muutoksiin työrooleissa
✔ Koulutusannin käytäntöön viemiseen
✔ Strategisten muuotosten käytäntöön viemiseen
✔ Johdon ajatusten ja ideoiden haastamiseen
✔ Asiakashyödyn tavoitteluun
✔ Myynnin tehostamiseen
✔ Työn tehostamiseen
✔ Yksilön motivointiin
✔ Ryhmän ja tiimin motivointiin
✔ Motivaatioilmaston kehittämiseen
✔ Tiimityön kehittämiseen

Lisää motivoinnista
Lisää tiimityöstä

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Tahokkuuden, kannatavuuden ja viihtyvyyden tavoittelu

✔ Selkeyttää tavoitteita ja strategisia valintoja
✔ Parantaa arvostusta ja tekemisen merkityksellisyyttä
✔ Edistää viihtyvyyttä ja positiivisuutta
✔ Lisää tehokkuutta
✔ Laajentaa päätöksenteon ajattelua ja lisää näkökulmia
✔ Varmistaa koulutusten siirtymistä käytäntöön ja sitouttaa niihin
✔ Nopeuttaa muutosten siirtymistä käytäntöön

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.