free responsive web templates

Motivaatioilmasto on menestymisen ympäristö ja viihtyisä tapa toimia

Organisaatiot, jotka keskittyvät tehtäväkeskeisyyteen, yhteistyön ja osaamisen edistämiseen, varautuvat parhaiten ulkoiseen kilpailuun. Liiallinen sisäinen kilpailu heikentää kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hyvä motivaatioilmasto on jopa rekrytointietu. 

Haluatko lisätä ihmisten sitoutumista ja viihtyvyyttä?
Uskotko, että hyvä motivaatioilmasto kilpailuetu?
Miten rakennat motivoivaa ilmapiiriä, kun työ ja tehtävät hajautuvat?

Motivaatioilmasto koostuu useista asioista, joilla pyritään luomaan digitalisaation ajan organisaatiokulttuuria. Se on tapa toimia ja johtaa organisaatiota tehtäväkeskeisyyttä painottaen. Hyvässä motivaatioilmastossa arvostetaan omaa kehittymistä, yhteistyötä, yrittämistä ja jatkuvaa oppimista, Organisaation jäsenet saavat myös enemmän vastuuta ja valinnanmahdollisuuksia, mikä edistää sitoutumista ja viihtymistä. Tehtäväsuuntautuneessa toiminnassa syntyy motivaation kannalta tärkeä tunne koetusta kyvykkyydestä.

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Johdolle / johtoryhmälle
✔ Esimiehille
✔ Valmentajille
✔ Tiimeille ja työryhmille


Mitä

Toimenpiteitä motivaatioilmaston rakentamiseen

✔ Analysoidaan ja määritellään tehtävät motivaatiota tukevaksi
✔ Opitaan jakamaan päätösvaltaa ja kontrollia motivaatiota tukevaksi
✔ Opitaan määrittelemään motivoivan palautteen ja palkitsemisen kehykset
✔ Opitaan tarkastelemaan tehtävien ryhmittelyä motivaation kannalta
✔ Opitaan luomaan ja kehittämään motivoivaa suoritusten arviointi- ja palautemenetelmiä
✔ Opitaan ymmärtämään joustavan ajankäyttön periaatetta kehittymisen varmistamiseksi

Yllä on esimerkkejä motivaatioilmaston valmennuksen aiheista. Motivaatioilmastoa rakennetaan yksilöllisesti organisaation vahvuuksien ja sen potentiaalin puitteissa.

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Tahokkuuden, kannatavuuden ja viihtyvyyden tavoittelu

✔ Tukee tiimityön kulttuuria
✔ Edistää oppimista
✔ Sitouttaa työhön
✔ Parantaa ilmapiiriä ja viihtyvyyttä
✔ Lisää itseluottamusta
✔ Parantaa kilpailukykyä
✔ Lisää työn merkityksellisyyttä
✔ Edistää luovuutta
✔ Yhteistyön edellytykset paranevat
✔ Lisää tehokkuutta
✔ Tukee kilpailukyvyn tehostamisen strategiaa

"Olen helpottunut, kun meidän ei tarvitse kilpailla keskenään. Ehkä juuri siksi olemme saaneet enemmän aikaan, kun olemme keskittyneet yhdessä ratkaisemaan asiakaslähtöisiä haasteita." 

 - Jarkko, 45


"Työyhteisömme ilmapiiri parani selvästi, kun panostimme motivaatioilmaston kehittämiseen. Samalla tunsin ensimäisen kerran, että minun tehtävällä on merkitystä myös muillekin kuin esimiehelleni."

- Katri, 39


"Huomasin, että tehtäväni onkin tarjota ratkaisuja asiakkaamme onglemiin eikä tehdä vaan annettuja työtehtäviä. Pääsin tapaamaan ensimmäisen kerran asiakkaitamme ja kuulemaan heidän liiketoiminnasta. Olen innostunut työstäni, kun huomaan sillä olevan merkitystä."

- Sara, 34

YHTEYDENOTTO

Motivaatioilmaston rakentaminen on strateginen asia, jolla pyritään luomaan kilpailukykyä ja viihtyvyyttä. Yksilöllinen coaching istutetaan organisaatioon ja yrityskulttuuriin sopivaksi. Tehdään siitä yhdessä ainutlaatuinen.