best free website templates

Pro Training Ky:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.

REKISTERINPITÄJÄ

Pro Training Ky, Visamäki 5 A 3, 02130 Espoo, Y-tunnus: 0951369-7


YHTEYSHENKILÖ

Kimmo Keinänen, puhelin +358 40 503 1048, Sähköposti: info(a)protraining.fi


REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja yhteystietorekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen eri kanavissa, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tämä rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, organisaatio, asema organisaatiossa, y-tunnus sekä mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot.


Tämän lisäksi myös kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja evästeiden avulla. Kolmansia osapuolia voivat olla esimerkiksi Pro Training Ky:n kanssa yhteistyössä olevat mainostajat tai mainosverkostot sekä erilaiset mittauspalveluiden tarjoajat. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä. Tietoja voidaan myös käyttää, jotta voidaan näyttää kävijää todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa. Lisätietoja Google Analyticsin ehdoista voi lukea täältä.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan henkilöltä itseltään hänen oman tai rekisterinpitäjän edustajan yhteydenoton perusteella, hänen täyttäessään yhteydenottopyyntölomakkeen, hänen ostaessa tuotteita tai hänen osallistuessa Pro Training Ky:n ja/tai tämän yhteistyökumppanin kanssa järjestämään tilaisuuteen.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakas ja yhteystietorekisterin tiedot ovat ainoastaan Po Training Ky:n käytössä, paitsi silloin, kun se käyttää ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvon tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pro Training Ky:n palvelujen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Henkilötiedot säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Pro Training Ky huolehtii rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle eikä ulkopuolelta.


REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri kerätään tietokantoihin ja ne säilytetään suojatulla kotimaisella palvelimella, joka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät.


Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa, joissa on palonilmaisinjärjestelmät ja kameravalvonta. Tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän valtuuttamat tekniset ylläpitäjät.


IT-välineet

IT-välineet ja eri tallennusvälineet sijaitsevat lukituissa tiloissa, joissa on palonilmaisinjärjestelmät ja kameravalvonta. IT-välineisiin pääsyyn on henkilökohtaiset salasanat. Tietoverkko on suojattu operaattoritasolla verkkohyökkäyksiltä ja väärinkäytöksiltä. Pro Training Ky:n käyttämä verkko on suojattu vielä erikseen vuokranantajan verkosta ja pääsynhallinta varmennetaan tunnuksilla ja salasanoilla.


TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus tarkistaa omat perustietonsa sekä tehdä niihin korjauksia omasta pyynnöstään. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti yhteyshenkilölle.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä tai hänellä pitää olla siihen valtuutus.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n perusteella henkilötietojensa käyttö markkinointiin, mainontaan, suoramyyntiin tai mielipide- ja markkinatutkimusten käyttöön. Jokainen rekisteröity voi pyytää tämän estämistä osoittamalla pyyntö vapaamuotoisesti rekisterinpitäjälle tai yhteyshenkilölle.


Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää selaimeensa tallentuneet evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjä voi myös kokonaan estää evästeiden tallentumisen selaimelleen selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalveluidemme toimivuuteen ja käytettävyyteen.


Mainonnan kohdentamisen estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei vaikuta näytettyjen mainosten määrään vaan näytettyjen mainosten sisältöön. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää täällä.


TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTYMINEN

Palvelujemme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa myös tämä tietosuojaseloste saattaa joiltain osin muuttua. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteemme säännöllisin väliajoin.