html templates

Sinä voit johtaa tiimin huippusuorituksiin

Tiimityön johtaminen on haastava asia. Sen onnistuessa sillä saadaan huomattavasti enemmän aikaan niin tuloksina kuin osaamisen kehittymisenä että viihtyvyytenä. Tiimin johtaminen edellyttää hyvää positiivista asennetta, valmentajan pelisilmää, uskallusta luottaa tiimin jäseniin ja rohkeutta  jakaa johtajuutta.

Haluatko johtaa paremmin ja tehokkaammin tiimiä?
Miten hyvin tiimisi pärjää ongelmien kanssa?
Sinä valmennat tiimiäsi, mutta kuka sinua?

Aito tiimityö eroaa näkyvimmin ryhmätyöstä niin, että se on valtuutettu hoitamaan tiettyä tehtävää eikä se ole välttämättä esimiesjohtoista. Tiimi tarvitsee tiimivetäjän, jonka pitäisi johtaa tiimiä valmentavalla otteella tai tiimivalmentajan, joka huolehtii tiimin tehokkaasta toimintakyvystä.


Oman johtamistyylin tunnistaminen, vahvuuksiin panostaminen, kehittäminen, odotuksiin vastaaminen


Tämä on niille, jotka haluavat

✔ Kehittyä parammaksi tiimityöorganisaation johtajaksi tai tiimin vetäjäksi

✔ Kehittää tiimin rakennetta ja toimintaa

✔ Luoda tehokkaita tiimityön käytäntöjä

✔ Lisätä tiimin motivaatiota


Tässä tiimijohtamisen coachingissa

✔ Opit analysoimaan tiimin toimintaa

✔ Opit asettamaan motivoivia tavoitteita ja tehtäviä

✔ Opit luomaan tehokkaita tiimityön käytäntöjä

✔ Kehityt tiimin johtamisen taidoissa

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Hallituksille
✔ Johdolle / johtoryhmälle
✔ Esimiehille
✔ Tiimivalmentajille / tiimin vetäjille
✔ Valmentajille
✔ Asiantuntijoille

Mitä

Tiimin toiminnan, motivaation ja sen ilmapiirin edistämiseen

✔ Tiimin rakentaminen ja roolitus
✔ Vuorovaikutuksen ja suhdeverkon johtaminen
✔ Toimintakulttuurin johtaminen
✔ Tiimin tavoiteasetanta
✔ Tiimijohtamisen taidot
✔ Tiimin kehittämisen johtaminen
✔ Tiimin johtaminen muutoksessa
✔ Oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen

Yllä on esimerkkejä tiimityön valmennuksen aiheista. Coaching on aina yksilöllistä palvelua, jolla pyritään vahvuuksien ja tiimin potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Tahokkuuden, kannatavuuden ja viihtyvyyden tavoitteluun

✔ Hyvä tiimijohtaminen johtaa parempiin tuloksiin ja se on kannattavampaa
✔ Coaching helpottaa ja auttaa ratkaisemaan tiimijohtamisen haasteita
✔ Kun tiimi elää ja kehittyy, johtamisen pitää reagoida siihen
✔ Selkeyttää tavoitteita ja strategisia valintoja
✔ Helpottaa oikeiden valintojen tekemistä, mikä lisää tehokkuutta ja itseluottamusta
✔ Tiimin tehtävien muuttuvat ja kehittyvät
✔ Tiimijohtamisella vaikutetaan tiimin arvostukseen ja sen työn merkityksellisyyteen
✔ Hyvä tiimijohtaminen edistää viihtyvyyttä ja positiivisuutta
✔ Tiimijohtaja tarvitsee laajempaa ajattelua ja keskustelukumppania tiimijohtamisen tueksi.

"Tiimityön johtamisocoachingissa minulle avautui se, että kuinka paljon minä olen esimiehenä rajoittanut tiimin potentiaalia. Nyt tiimini tekee vähintään tuplaten sen mitä aiemmin, mutta samalla he viihtyvät paremmin." 

 - Olli, 44


"Pidimme hallitustamme hyvänä tiiminä, mutta tiimijohtamisen coachinginmyötä meistä tuli todellinen tiimi. Huomasimme, että meidän osaamisen potentiaali jäi käyttämättä ja me keskityimme lähinnä raporttien läpikäymiseen. Nyt olemme kehittäneet määräyietoisesti tiimityötaitoja. Olemme myös lisänneet keskinäistä vuorovaikutusta kokousten välillä ja muuttaneet niiden sisällön fokusta rajusti tulevaisuuteen, jolloin osaamisemme tulee esille. Uusien näkökulmien ja toimintatapojen vuoksi meillä on hyvä ja uskottava meininki päällä." 

 - Juha, 56


"Luulin, että joukkueeni toimi kuin tiimi, mutta minä pidinkin liikaa päätösvaltaa itselläni enkä luottanut joukkueeni osaamiseen. Tiimityön johtamiscoaching antoi minulle hyvät eväät edistää oikeata tiimityötä urheilujoukkueen parissa ja tuloksia alkoi tulla heti."

- Mari, 27


"Olen vetänyt useita tiimejä, mutta nyt oivalsin, että minun pitää olla enemmän tiimivalmentaja ja auttaa tiimiläisiä kehittämään myös tiimityön yksilötaitoja. Se on lisännyt positiivisuutta ja sitoutuneisuutta tehtävään."

- Arto, 44

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.