how to make your own website for free

Motivoituneessa tiimissä viihtyy

Motivoitununeessa tiimissä tehtvät ovat selkeitä, jäsenten panosta arvostetaan, siinä on innostunutta yhteistyötä ja se tuottaa luovia ratkaisuja.

Haluatko kehittää motivointikykyäsi?
Uskallatko olla panostamatta motivointiin?
Tiedätkö, mihin tiimisi pystyy?

Motivoitunut tiimi on jokaisen tiiminvetäjän ja tiimiorganisaation unelma. Silloin siinä on

  • Hyvä henki ja kannustava ilmapiiri
  • Enemmän yhteistyötä
  • Rohkeutta käyttää luovuutta
  • Tehtävä- ja tavoiteselkeys
  • Helppoa olla tiimin vetäjänä

Signaaleja mahdollisesta motivaatiovajeesta:

  • Tiimin jäsenet kilpailevat keskenään
  • Tiimityöstä ei synny juurikaan lisäarvoa 
  • Tiimin jäsenet eivät ole selvillä tehtävästä tai tavoitteista
  • Tiimin jäsenet eivät koe olevansa merkityksellisiä
  • Työ jakautuu epätasaisesti

Tiimin motivoimisen perusta on siinä, että tiimin vetäjä tuntee hyvin tiimin tavoitteet, tehtävän ja sen haasteet. Tiimin vetäjän pitää tunnistaa tiimin jäsenten vahvuudet ja heidän odotukset tiimin toiminnasta. Motivointicoachingissa autetaan tiimin vetäjää tekemään oikeita ratkaisuja motivaation ylläpitämiseksi ja sen kasvattamiseksi. Kohteena voivat olla tiimit, niiden vetäjät ja johto, joka haluaa rakentaa tiimityön kultturia organisaatioon. Tässä valmennuksessa keskitytään asioihin, joilla on keskeistä vaikutusta tiimin motivaatioon.

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Johdolle
✔ Tiimeille ja työryhmille
✔ Asiantuntijoille
✔ Avainhenkilöille
✔ Urheilijoille
✔ Esiintyjille

Mitä

Tiimin toiminnan, motivaation ja sen ilmapiirin edistämiseen

✔ Opit tarkastelmaan tiimin tai ryhmän jäsenten odotuksia ja tulkintoja
✔ Opit organisoimaan tiimiä motivaatiota tukevalla tavalla
✔ Opit tekemään tiimille motivoivia tavoitteita ja tehtäviä
✔ Opit ymmärtämään  huippusuorituksen keskeisimmät elementit
✔ Opit ymmärtämään ja tunnistamaan tiimin viihtyvyystekijöitä
✔ Opit analysoimaan tiimin rakennetta ja ryhmäilmiöitä

Tämä coaching voidaan toteuttaa tiimille ulkopuolisen coachin avulla tai mentorointina esimiehelle tai tiimin valmentajalle.

Yllä on esimerkkejä tiimityön valmennuksen aiheista. Coaching on aina yksilöllistä palvelua, jolla pyritään vahvuuksien ja tiimin potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Tahokkuuden, kannatavuuden ja viihtyvyyden tavoittelu

✔ Selkeyttää tavoitteita ja strategisia valintoja
✔ Synnyttää pätevyyden tunteita
✔ Parantaa tiimin arvostusta
ja merkityksellisyyttä
✔ Edistää viihtyvyyttä ja positiivisuutta
✔ Lisää tehokkuutta
✔ Laajentaa päätöksenteon ajattelua
✔ Mahdollistaa tiimin voimaantumisen
✔ Jakaa johtajuutta ja vastuuta

"Motivaatio-coachingissa ymmärsin, että yksilön ja tiimin motivointi ovat eri näkökulmia. Sain tästä uusia ideoita tiimin johtamiseen " 

- Jaana, 48

"Olin jo pitkään ihmetellyt sitä, kuinka hyvät bonukset sytyttävät innostusta, mutta ne eivät kuitenkaan ole lisänneet yhteistyötä tai tiimihenkeä. Nyt olemme muotoilleet tehtävät ja palkitsemisen uusiksi. Sen myötä tiimi tekee lähes kaksinkertaista tulosta. Olen erittäin tyytyväinen!"

-  Pasi, 39


"Oli mielenkiintoista kuulla ja todeta, kuinka huippu-urheilun joukkueen motivointitapoja voin käyttää myös työelämässä. Parasta tässä oli se, että case-kohteena oli oma tiimini, joka selvästi innostui uusista asioista."

- Anniina, 41


"Meidän projektitiimi sai uutta potkua motivaatio-coachingista, kun teimme pieniä, mutta merkitseviä muutoksia tavoitteisiin ja tehtävään. Huomasimme, että johdon odotukset ja tiimin jäsenten odotukset olivat hieman erilaisia, mikä johti tehottomuuteen ja väärinkäsityksiin. Tämän lisäksi aloimme kiinnittää huomiota viihvyvyystekijöihin."


- Eero, 45

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.