develop free website

Huipputiimi houkuttaa, koukuttaa ja palkitsee

Huipputiimi on luova ja tehokas, mutta sen muodostumiseen pitää olla oikeat edellytykset ja siinä pitää olla kärsivällinen. Huipputiimi ei synny vain nimeämisellä, vaan se on yhteisten kokemusten, määrätietoisen toiminnan ja oppimisen tulos.

Johdatko tiimiä vai valetiimiä?
Mitkä asiat tuovat tiimille lisäarvoa?
Onko tiimilläsi riittävän rohkeat tavoitteet?
Tiedät tavoitteet, mutta mikä on tiimisi tehtävä?

Tehokas tiimitoiminta näkyy monessa asiassa, kuten:

 • Oppimishalussa
 • Tiimin eteen tekemisessä
 • Jäsenten viihtyvyydessä
 • Kyvyssä ratkaista ongelmia
 • Luovuutena

Tiimitoiminnan tehottomuus näkyy esimerkiksi:

 • Uusien asioiden torjumisena
 • Tiedon panttaamisena
 • Vastuun pakoiluna
 • Jasenten välisinä ristiriitoina
 • Päätöksenteon vaikeutena

Jokainen tiimi voi pyrkiä olemaan huipputiimi, jossa

 • Tiimin jäsenet viihtyvät ja sitä arvostetaan
 • Tavoitteet ovat haasteellisia, mutta realistisia
 • Tehtävät ovat merkityksellisiä
 • Tiimillä on itsenäistä valtaa tehdä ratkaisuja ja toteuttaa tehtäväänsä tavoitteiden mukaisesti
 • Tulokset ovat loistavia

Tiimitoiminnan käynnistäminen ja sen ylläpitoon kuuluu paljojn enemmän kuin tiimin jäsenten nimeäminen. Tiimin elinkaaren pituus, siinä viihtyminen ja tiimitoiminnan avulla saavutetut tulokset eivät synny itsekseen. Tiimi pitää rakentaa ja sille pitää antaa valtaa toteuttaa itseohjautuvuutta.


Tiimitoiminta ei sinänsä ole vastaus parempiin tuloksiin, mutta tiimitoiminnan onnistuneiden prosessien kautta voidaan tehdä huikeita tuloksia. On arvioitu, että tiimitoiminta voi jopa puolittaa tehtävän kuormituksen, mutta samalla se  voi mahdollistaa kaksinkertaisen tuloksen. Jokainen tiimi voi pyrkiä olemaan huipputiimi, jossa viihtyy, yhteistyö on sujuvaa ja sen toiminnalla on vahva merkitys.


Tehokas tiimitoiminta -coachingissa autetaan tiimin vetäjää viemään tiimiin asioita, jotka tehostavat tiimin toimintaa. Tässä valmennuksessa keskitytään asioihin, joilla on keskeinen vaikutus tiimisi tehokkaampaan tiimitoimintaan. Tavoitteena voi olla parantaa nykyistä tiimitoimintaa tai olla maailman paras tiimi.

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Hallituksille
✔ Johdolle / johtoryhmälle
✔ Esimiehille
✔ Tiimivalmentajille / tiimin vetäjille
✔ Valmentajille
✔ Asiantuntijoille


Mitä

Tiimin toiminnan, motivaation ja sen ilmapiirin edistämiseen

✔ Tavoitteiden tarkastelu
✔ Tehtävien ja työnjaon selkiyttäminen
✔ Yhteistyön kehittäminen
✔ Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen
✔ Ihmissuhteiden kehittäminen
✔ Vallan käyttö
✔ Vuorovaikutus
✔ Tiimityön tekniikaa
✔ Tiimin rakenne
✔ Tiimin jäsenten roolitus
✔ Toiminnan prosessit

Yllä on esimerkkejä tiimityön valmennuksen aiheista. Coaching on aina yksilöllistä palvelua, jolla pyritään vahvuuksien ja tiimin potentiaalin maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Tahokkuuden, kannatavuuden ja viihtyvyyden tavoittelu

✔ Tiimitö on organisoitua
✔ Tiimi tarvitsee pelisääntöjä
✔ Tiimityön tulisi kantaa hedelmää, eikä ristiriitoja
✔ Tavoitteiden ja strategisten valintojen selkeyttämiseksi
✔ Parantaa arvostusta ja merkityksellisyyttä
✔ Tiimin viihtyvyyden edistämiseksi
✔ Tehokkuuden lisäämiseksi
✔ Tiimin rakenteen tunnistamiseksi
✔ Tiimityön kehittämiseksi

"Tehokas tiimitoiminta -coachingissa opin paljon tiimityöstä kokeneen ja innostavan valmentajan johdolla. Oli piristävää kuulla esimerkkejä myös huippu-urheilun parista ja todeta, että niitä voi helposti soveltaa meidän organisaation tiimeille. " 

 - Lasse, 46


"Tämä valmennus kirkasti minulle, mitä on aito tiimityö. Huomasin, että meillä on "valetiimeja", joilla emme saavuttaneet toivottuja tuloksia. Saimme piilossa olevan potentiaalin käyttöön, kun opetimme tiimityön periaatteita, kirkastimme tiimityön pelisääntojä ja muutimme hieman palkitsemisen käytäntöjä. Loistava sijoitus meille!"

- Mira, 43


"Tehokas tiimitoiminta -coaching innosti minua tiimityöhön, kun me muutimme hieman tiimin toimintamalleja ja opimme tuntemaan toisemme paremmin."

- Veera, 29


"Oli hienoa saada lisäpotkua ja vahvaa kokemusta valmennustiimiimme. Oivalsin, että maailman huipulle pääseminen on paljon kiinni myös valmennustiimin toiminnan tehokkuudesta eikä pelkästään urheilijoiden valmentamisesta. Tiimitoiminnan kehittäminen Master-mallin avulla on huippu juttu!"

- Olli, 25

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.