simple website creator

Transfer Coaching

Transfer Coachingin (TC) madaltaa kynnystä siirtää uutta tietoa, taitoa ja asennetta käytäntöön. Osaamisen ja oikeanlaisen asenteen sekä halutun tavoitetilan välissä on "näkymätön" aita, jonka ylittämisessä n 80 % ihmisistä tarvitsee apua. Transfer Coaching auttaa sinua tässä, jolloin opittu tai olemassa oleva tieto, taito ja asenne siirtyvät käytäntöön. 

Tiesitkö, että uuden oppimisesta siirtyy vain n. 15 % käytäntöön?
Entä, kuinka hyvin osaamispotentiaali ja hyvä asenne on siirtyy tekemiseen?


Nykypäivän suuri haaste on kehittyä strategisten tavoitteiden mukaisiin edellytyksiin nopeasti muuttuvassa maailmassa.. On helppoa järjestää koulutusta ja olettaa, että opitut asiat siirtyvät käytäntöön itsekseen., Koulutus luo pohjan lisäarvon tuottamiseen, mutta ratkaisevinta on uuden tiedon siirtäminen haluttuun asiaan, jolloin se muuttuu lisäarvoa tuottavaksi taidoksi. On myös yleistä, että merkittävä osa olemassa olevasta osaamisesta jää siirtymättä haluttuun asiaan,. Huippu-urheilussa on puhuttu pitkään siirtovaikutuksesta, jossa tietoa, taitoa, asennetta ja ominaisuuksia siirretään suoritukseen eri valmennusmenetelmillä. Näitä periaatteita voidaan soveltaa Transfer Coachingin avulla joka alalle.

Kenelle

Niille, joilla on tarve siirtää osaamispotentiaali ja asenne haluttuun asiaan

✔ Johtajille ja esimiehille
✔ Asiantuntijoille
✔ Avainhenkilöille
✔ Työryhmille
✔ Tiimeille ja harjoitusryhmille

Transfer Coaching sopii niin yksilöiden kuin organisaatioiden tarpeisiin saada siirrettyä osaamista tai opittua haluttuun asiaan.

Mihin

Tiedon, taidon, ominaisuuksien ja asenteen siirtämiseen käytäntöön

✔ Osaamisen johtamisen tueksi
✔ Osaamisen kehittämissuunitelman jalkauttamiseen
✔ Opitun asian siirtämiseen käytäntön
✔ Olemassa olevan osaamisen siirtämiseen käytäntöön
✔ Asenteen siirtämiseen haluttuun asiaan
✔ Yhteistyön parantamiseen


Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Osaamisen ja taitojen potentiaalin siirtäminen käytäntöön tuo lisäarvona

✔ Motivoi tekijää
✔ Vahvistaa organisaation ydinosaamista
✔ Lisää arvoa tuotantoketjuun
✔ Tuo merkityksellisyyttä
✔ Lisää koulutuksen kannattavuutta
✔ Lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä
✔ Vahvistaa yhteisöllisyyttä

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus.