free simple website templates

Motivaatio saa tekemään ja se antaa suuntaa

Motivoituneena hallitset tilannetta, tehtävä on merkityksellinen ja voit toteuttaa itseäsi.

Haluatko oppia motivointitaitoja?
Oletko sitä mieltä, että motivoitunut saa enemmän aikaan?

Yksilömotivoinnissa kehitetään yksilön kykyä ja taitoa motivoitua yhdessä valitun asian avulla. Näitä taitoja ja tekniikoita voit käyttää itsesi tai muiden motivointiin. Motivaatio koostuu asioista, jotka saavat sinuun energiaa toimia ja tekemään valintoja. Silloin, kun tehtävä on sinulle mieluisa, motivoituminen on helppoa ja se sujuu kuin itsekseen. Meillä on myös tehtäviä, jotka tuntuvat haasteellisille, mutta ne voidaan kääntää motivoiviksi.

Kenelle

Kaikille yrityksille ja yhdistyksille - myös pienille ja keskisuurille

✔ Johdolle
✔ Tiimeille ja työryhmille
✔ Asiantuntijoille
✔ Avainhenkilöille
✔ Valmentajille
✔ Urheilijoille
✔ Esiintyjille


Mitä

Yksilön motivaatiolähteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen 

✔ Opit tunnistamaan motivaation lähteitä
✔ Opit asettamaan motivoivia tavoitteita ja tehtäviä
✔ Opit tarkastelemaan motiiveja eri näkökulmista
✔ Opit muodostamaan motivoivia tehtäväkokonaisuuksia
✔ Opit muotoilemaan tehtävistä merkityksellisiä
✔ Opit tarkastelemaan ja ymmärtämään omia ja toisten odotuksia
✔ Opit motivoitumaan eri tilanteisiin tarkoituksenmukaisella tavalla

Yllä on esimerkkejä motivointivalmennuksen aiheista. Coaching on aina yksilöllistä palvelua, jolla pyritään luontaisten tai opittujen vahvuuksien avulla maksimaalisen potentiaalin hyödyntämiseen.

Miten

Sovitusti yhteistyössä, joustavasti ja tehokkaasti

Coaching suunnitellaan yhdessä ja se toteutetaan asiakkaan haluamalla tavalla. Coachingin luonteeseen kuuluvat pääsääntöisesti sekä henkilökohtaiset tapaamiset että etävalmennus. On kuitenkin tilanteita, joissa tapaamiset ovat haasteellisia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai ryhmän jäsenten maantieteellisesti hajaantuneen toiminnan vuoksi. Silloin coaching hoidetaan puheluiden ja verkkotoiminnan avulla. Coaching voi olla myös hyvin tiiviisti integroitunut kohdeorganisaatioon, jolloin tapaamisten rooli korostuu.

Miksi

Positiivisuuden ja innostamisen edistämiseen

✔ Viihtyminen tehtävien parissa
✔ Itseluottamus
✔ Selkeyttää ajettelua
✔ Lisää tehokkuutta
✔ Edistää viihtyvyyttä ja positiivisuutta
✔ Lisää itsejohtamista"Motivaatiocoachingissa ymmärsin, että moni asia on minusta itsestäni kiinni ja haasteet ovat helposti voitettavissa. Tämä on auttanut minua selviämään työelämän haasteista.: en odota valmista, vaan olen itse aktiivinen kehittämään työtäni mielekkäämmäksi." 

 - Jouni, 56


"Nyt pystyn paremmin ymmärtämään sitä, mikä minua motivoi. Motivaatiocoaching oli minulle valaiseva kokemus, jota voin hyödyntää kaikkialla."

- Johanna, 38


"En olisi pystynyt haastamaan ja motivoimaan itseäni riittävästi ilman motivaatiocoachingia. Siitä oli selvästi apua maratonjuoksuprojektissani"

- Ville, 26


"Olin urheillut yli kymmenen vuotta määrätietoisesti harjoitellen. Motivaation oli hiipunut. Onneksi minulle tuli mahdollisuus tähän motivaatiocoachingiin, jonka avulla löysin uusia näkökulmia harjoitteluun ja kilpailemiseen. Se oli ratkaisevaa urani jatkon ja tulosteni kannalta."

- Viivi, 24

YHTEYDENOTTO

Yksilöllinen coaching lähtee sinun tarpeesta. Tehdään siitä yhdessä unohtumaton kokemus. Kun tarvitset uutta näkökulmaa tai motivointitaidon kirkastamista motivoijana tai motivoitavana, ota yhteyttä.